faalenerji

GÜNDER’den Güneş Enerjisinde İş Gücünün Artırılması için Adım

GÜNDER Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü, güneş enerjisi sektörü için nitelikli ve sertifikalı iş gücü geliştirmek için yeni bir projeye imza attığını açıkladı.

Eğitim ve istihdam arasındaki bağın güçlendirilmesi hedefiyle yola çıktıklarını belirten GÜNDER Yetkilileri, “Resmi ve gayri resmi öğrenmenin onaylanmasının teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması ve güneş̧ enerjisi sektörü kapsamında Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumunun kolaylaştırılması konularında katkı sağlanacak.” açıklamasında bulundu.

Proje kapsamında kurulacak VOC-test merkezleri ile güneş̧ enerjisi sektöründe nitelikli iş gücü sağlaması ve bu konuda farkındalık yaratılması amaçlanıyor.

GÜNDER ayrıca, ulusal meslek standartları, ulusal yeterlilikler, sınav ve belgelendirme, MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi gibi konularla ilgili kamuda, özel sektörde, sivil toplum kuruluşlarında ve tüm bireylerde farkındalık yaratmaya yönelik faaliyetleri de hayata geçirecek.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali iş birliği kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın “İstihdam, Eğitim, Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı” altında finanse edilen VOC Test-III Hibe Programı kapsamında GÜNDER VOC-Test Merkezleri (GÜNDERMYM) projesi 01 Kasım tarihi itibariyle uygulanmaya başladı.

Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yaver, ENEL A.Ş. Ar-Ge Müdürü İbrahim Güneş ve beraberindeki heyet, Afyon Kocatepe Üniversitesini ziyaret ederek bir dizi temaslarda bulundu.

Heyet ilk olarak AKÜ Elektrik ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Laboratuvarlarında incelemelerde bulundu ve sonrasında Güneş ve Rüzgar Enerjisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜRAM) hakkında bilgiler aldı. Yapılan teknik ziyaretlerin ardından, ENEL A.Ş. yetkilileri ile salgın kuralları çerçevesinde bir iş birliği toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantıya GÜRAM Müdürü Prof. Dr. Fatih Onur Hocaoğlu, GÜRAM Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Tuba Nur Serttaş, GÜRAM Yönetim Kurulu Üyeleri, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yıldız ve Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yüksel Oğuz katıldı. Tanışma ile başlayan toplantı; GÜRAM faaliyetleri, bünyesinde gerçekleştirilmiş olan AR-GE faaliyetleri ve bu faaliyetlerden elde edilen çıktıların Prof. Dr. Fatih Onur Hocaoğlu tarafından katılımcılara aktarılmasıyla devam etti. Toplantı ENEL A.Ş. AR-GE birimi yöneticisi İbrahim Güneş tarafından firma AR-GE faaliyetleri ve firma bünyesinde üretilen ürünlerin tanıtılmasıyla sona erdi.

Rektör Karakaş kabul etti
Daha sonra ise Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, ENEL A.Ş. yetkililerini makamında kabul etti. Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarete Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Yalçın, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yıldız, GÜRAM Müdürü Prof. Dr. Fatih Onur Hocaoğlu, ENEL Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yaver, ENEL AŞ. AR-GE Müdürü İbrahim Güneş ve beraberindeki heyet katıldı.

İmzalar atıldı
Gerçekleştirilen toplantıda AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, ENEL A.Ş. yetkililerine Afyon Kocatepe Üniversitesini ve birimlerini tanıttı. Karakaş, yönetim politikaları gereği üniversite-sanayi iş birliklerini desteklediklerini ve enerji alanının üniversitenin öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti. ENEL A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yaver ise firmalarının Kütahya Tavşanlı’da faaliyet gösterdiğini ve faaliyet alanında bölgede yer alan tek AR-GE merkezine sahip firma olduğunu ifade etti. Ayrıca AKÜ’nün altyapısını ve insan kaynakları potansiyelini beğendiklerini ifade eden Yaver, bu kapsamda ileride üniversite-sanayi iş birlikleri anlamında önemli birlikteliklerin gerçekleştirilebileceğini söyledi. AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş ise ziyaretleri için firma yetkililerine teşekkür ederek başlatılan iş birliğinin her iki taraf için de hayırlı olması temennisinde bulundu. Gerçekleştirilen görüşmeler sonrası hazırlanan iş birliği çerçeve protokolü, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş ve ENEL A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yaver tarafından karşılıklı olarak imzalandı.

Protokol hakkında
Protokol kapsamında; AKÜ akademik personelinin firma ile gerçekleştirilebilecek olası ortak araştırma faaliyetlerine zemin hazırlaması, Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencilerinin ENEL A.Ş. bünyesinde staj yapabilmesi, öğrencilerin bitirme projeleri kapsamında çalışmalarını firma bünyesinde gerçekleştirebilmeleri ve AKÜ ile ENEL A.Ş. arasında karşılıklı seminer, konferans benzeri etkinliklerin düzenlenebilmesi konuları yer almaktadır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Mini YEKA kapsamında 1000 megavat gücündeki 74 yarışmamıza toplam 709 başvuru yapıldı. Bu başvuruların tamamı 9 bin 440 megavat gücüne denk geliyor” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, YEKA GES-3’e rekor başvuru geldiğini açıkladı. Dönmez, “1000 megavat güneş enerjisi kapasitesi oluşturulması amacıyla düzenleniyor. Düzenlenen yarışmaya 74 mini YEKA GES-3 yarışması, toplam 709 başvuru yapıldı. Bu başvuruların tamamı 9 bin 440 MW güce denk geliyor. Türkiye’nin enerji portföyünü daha fazla yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çeşitlendirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

“EN ÇOK AKSARAY İÇİN BAŞVURU YAPILDI”

Mini YEKA ihaleleriyle ilgili bilgi veren Dönmez, “YEKA projeleriyle ilgili temiz enerjide dev adımlar atıyoruz. Mini YEKA GES-3 ile 10,15 ve 20 MW kapasitelerle 36 şehir güneş enerji merkezine dönüşecek. Proje sayesinde 1 milyon 230 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılanacak. Diğer  YEKA’lardan farklı olarak daha küçük ölçekli parçalara ayrılan mini YEKA ile küçük ve orta ölçekteki piyasa oyuncularını da potaya çekmeyi hedefliyoruz. Bu hedefimize rekor düzeyde yarışma başvurusuyla ulaştık. Mini YEKA kapsamındaki 1000 MW gücünde toplam 74 yarışmamıza toplam 709 başvuru yapıldı ve bunların tamamı da 9 bin 440 megavat gücüne denk geliyor. En fazla başvuruyu ise 65 başvuruyla Aksaray alırken, Burdur 33 ve Nevşehir de 31 başvuru aldı. Bu rekor başvurular sayesinde 36 ilimizde de daha fazla rekabet ve düşük maliyet hedefimize ulaşma yolunda önemli bir aşama kaydettik.”

ENERJİNİN KALBİ  ANTALYA’DA ATIYOR..

REGNUM CARYA HOTEL ANTALYA

Türkiye enerji piyasasının, kamu ve özel sektör birlikteliğiyle gerçekleştirilen en büyük organizasyonu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Türkiye için büyük öneme sahip “Yeşil Kalkınma Hedefleri” kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği’nde bazı yenilikler yapıldı ve yeni yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlandı.

Buna göre Sıfır Atık Planı, Sera Gazı Azaltımı Planı, İklim Değişikliğine Etkiler, Çevre İzleme Planı, Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı gibi birçok planın “Sürdürülebilirlik Planı” altında ÇED raporlarında yer alması zorunlu hâle getirildi. Yönetmelikle, Türkiye’de sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasının aşikâr olacağı belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye’de ilk olarak 7 Şubat 1993 yılında yayımlanarak yürürlüğe giren ve zaman içerisinde çeşitli revizyonlar yapılmış Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği’nde bazı güncellemeler gerçekleştirdi. Yeşil Kalkınma Hedefleri çerçevesinde yenilenen yönetmelik bugünkü Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’de yatırımların çeşitlenmesi, iklim değişikliği ile mücadele ve sıfır atık çalışmaları, bilimsel ve teknik gelişmelerin takip edilmesi, zaman içerisinde karşılaşılan yargı kararları, diğer mevzuatlarda yapılan değişiklikler gibi sebeplerle ÇED Yönetmeliği’nin revize edilmesi gerekliliğinin ortaya çıktığı ifade edildi.

Bu kapsamda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi iş birliği ile “ÇED Yönetmeliği’nin Geliştirilmesi Projesi” yapıldığı, akademisyenler, kurum ve sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığı çalışma grupları oluşturulduğu, bugüne kadar yürürlüğe girmiş olan tüm ÇED yönetmelikleri ve yönetmelik revizyonları, izin-lisans ve denetim yönetmelikleri, AB ülkeleri ve diğer ülkelerdeki uygulamalar, yargı kararları da dikkate alınarak ‘ÇED Yönetmeliği Değerlendirme Raporu’ hazırlandığı hatırlatıldı. Proje kapsamında; seminer, çalıştay, çalışma toplantıları ve farklı paydaşlarla yüz yüze görüşmelerin yanı sıra saha çalışmaları da gerçekleştirildiği kaydedildi.

ÇED Yönetmeliği’nin; Türkiye’nin yeşil kalkınma hedefleri kapsamında ayrı bir önem taşıdığı vurgulanan Bakanlık açıklamasında, katılımcı ve şeffaf bir anlayışla yürütülen ÇED sürecinde; ilgili kamu kurumları arasında koordinasyon sağlanması, projelerin fiili olarak uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek olası çevresel ve sosyal problemlerin, tasarım aşamalarında değerlendirilerek önlemlerin ortaya konulması, yapılması planlanan faaliyetlerden etkilenmesi muhtemel yöre insanı ve sahip olunan değerli ekosistem bileşenlerinin sürece dâhil edilmesi sayesinde, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasının aşikar olacağına dikkat çekildi.

Bu bilinçle hazırlanan ÇED Yönetmeliği’nin, büyümeye devam eden Türkiye’ye, korumacı yaklaşım ile kalkınmaya, sahip olunan tüm çevresel ve sosyal değerlere katkı sunacağının ve yol gösterici olacağının ümit edildiği aktarıldı.

Hazırlanan yeni yönetmelikte şu maddelere yer verildi: Mevcut tanımlarda revizyonlar gerçekleştirilmiştir, uygulamaya esas yeni tanımlar eklenmiştir. Halkın bilgilendirilmesinin etkinleştirilmesine yönelik düzenlemeler gerçekleştirilmiş, yürürlüğe alınan Paydaş Katılım Planı ile katılımcılıkta iletişim yollarının sayısı arttırılmıştır. İdari kısımların daha etkin uygulanmasına yönelik düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.

Faaliyetlerin/Projelerin çevreye olan etkileri göz önüne alınarak Ek-1 ve EK-2 Listelerinde düzenlemeler gerçekleştirilmiş, ÇED Raporu hazırlanması zorunlu olan faaliyetlerin sayısı arttırılmış, hatta bazı sektörlerin tamamı eşik değerine bakılmaksızın tümüyle Ek-1 Listesi’ne alınmıştır.

Ek-2 Listesi’nde yer alan faaliyetlerin/projelerin de çevresel etkilerinin daha kapsamlı ve detaylı incelenmesi için Ek-1 Listesi’nde yer alan faaliyetlerde/projelerde olduğu gibi kümülatif etki değerlendirme yapılması, çevresel ve sosyal eylem planı hazırlanması, sürdürülebilirlik ve çevre izleme planı hazırlanması zorunlu hâle getirilmiştir.

Sıfır Atık Planı, Sera Gazı Azaltımı Planı, İklim Değişikliğine Etkiler, Çevre İzleme Planı, Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı vb. birçok planın “Sürdürülebilirlik Planı” altında ÇED Raporları’ nda  yer alması zorunlu hâle getirilmiştir.

Doğtaş, 2024 yılında, koltuk takım kumaş portföyünün %40’ının

“geri dönüştürülmüş ve çevreci kumaşlardan” oluşmasını hedefliyor.

 Daha iyi bir gelecek için farklı alanlarda faaliyet gösteren Doğanlar Holding, mobilya alanındaki ilk markası Doğtaş ile inovatif ve teknolojik yeniliklerden beslenmeye ve alanında ilk olmaya devam ediyor.

Türkiye’de bir ilk: %100 geri dönüşümlü kumaşlar Doğtaş mağazalarında koltuklara dönüşüyor.

Kurumsal değerlerinin başında sürdürülebilirlik gelen ve 2024 yılına kadar portföyünün %40’ını %100 geri dönüşümlü kumaş kullanımıyla hayata geçirmeyi hedefleyen Doğtaş, bu yaklaşımı üretim süreçlerinin yanı sıra hammadde seçiminde de uyguluyor. Doğtaş’ın 2021 yaz aylarında mağazalarda satışa çıkacak olan koltuk tasarımının döşemeleri %100 PET şişelerin geri dönüşümünden elde edilen kumaş kullanımıyla üretiliyor. Kullanılacak olan bu yeni kumaş ise, geleneksel tekstil ile görünüm, dokunma hissi ve konfor olarak aynı kalite standartlarına sahip.

Her bir koltuk için 1000 PET şişe kumaşa dönüştürülüyor

Doğtaş’ın yeni nesil koltuk tasarımı için yaklaşık 25m kumaş kullanılıyor. Bu doğrultuda her bir koltuk için yaklaşık 1000 PET şişe dönüştürülüyor. Koltukların ayak ve aksesuar kısımlarında kullanılan ahşap kısımları ise mobilya üretimi adına yetiştirilen ormanlardan elde edilen ağaçlardan yaratılıyor.

Erim Tamer: “Hedefimiz 2024 yılında portföyümüzün %40’ını geri dönüşümlü kumaş kullanımıyla tasarlamak.”

Doğtaş Genel Müdür Yardımcısı Erim Tamer: “Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmenin heyecan ve gururunu yaşıyoruz. İlk yüzde 100 geri dönüşüm kumaştan oluşan koltuk takımımızı 2021 yazında satışa çıkaracağız. Hedefimiz bu alandaki portföyümüzü her daim genişleterek 2024 yılında oturma gruplarımızın %40’nın, yüzde 100 geri dönüşümlü kumaştan olması. Daha ileri hedeflerimiz içerisinde koltuk döşemelerimizi saf materyallerden oluşturmak, bu şekilde oturma gruplarımızın da geri dönüşümünü sağlamak.” dedi.

Yılmaz Seber: “Gelecek için, geleceğin tasarım dünyasının bir parçası olmak büyük bir heyecan”

Doğtaş Tasarım Direktörü Yılmaz Seber: “Türkiye’nin öncü mobilya firmalarından biri olarak bu alanda yeniliklere imza atmanın önemine gönülden inanıyoruz. Bizim gibi mobilya markalarının bu girişimlerin ön saflarında yer almasıyla birlikte, giderek daha fazla şirketin bu alana yatırım yapacağına, geri dönüştürülmüş ürünlerin kullanımını ve sürdürülebilir uygulamaları benimseyeceğine inancımız tam. Geleceğimiz için, günümüz tasarım kodlarını, geleceğin gerçekliğiyle tasarlamanın heyecanı ise paha biçilemez.” dedi.

Doğtaş Plastik Şişeleri Koltuklara Dönüştürüyor

Lorem ipsum dolor sit amet,sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Lorem ipsum dolor sit amet, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. sed diam voluptua.