Cisco, İklim Kriziyle Mücadeleye 100 Milyon Dolar Ayırdı

Cisco İklim Kriziyle Mücadeleye 100 Milyon Dolar Ayırdı 

 Cisco Vakfı, iklim değişikliğinin etkilerinin tersine çevrilmesi için yürütülecek çalışmalara 10 yılda toplam 100 milyon dolar kaynak ayırıyor. Böylece iklim kriziyle mücadeleye önemli katkı sağlayacak olan Cisco, teknoloji temelli çözümler, sera gazı ve karbon emisyonunun azaltılması, iklim esnekliği, çevreci istihdam, toplumun eğitilmesi ve harekete geçirilmesi üzerinde yoğunlaşacak.

CISCO Vakfı, giderek büyüyen iklim kriziyle mücadeleye 10 yıl boyunca 100 milyon dolar ayıracağını duyurdu. Vakıf aracılığıyla Cisco tarafından sağlanacak bu kaynak, iklim çözümlerinin yanı sıra toplumun eğitilmesine ve çevreyi koruma konusunda harekete geçirilmesine yönelik kâr amacı gütmeyen hibeler ve etki yatırımlarını finanse etmekte kullanılacak. Cisco Foundation İdari İşler Müdürü Peter Tavernise, konu hakkında şunları söyledi: “Bugün ayırdığımız kaynağın kullanımında Vakfın, kuruluş aşamasında olan ve büyüme potansiyeli ile sürdürülebilirliğe sahip teknoloji temelli çözümleri destekleyerek anlamlı etki yaratacak biçimde finansman sağlama yaklaşımı temel alınacak.

İklim değişikliğiyle mücadele etmek için harekete geçilmesi konusunda dünya genelinde bir fikir birliği söz konusu. Bunun yanında birçok kişi, tek bir kişinin kayda değer bir etki yaratamayacağını düşünmesi veya krizin büyüklüğü karşısında güçsüz hissetmesi nedeniyle kendini bu konunun dışında görüyor. Bu durum, yardım faaliyetlerine harcanan toplam tutarın %2’sinden azının iklim değişikliğiyle mücadeleye harcandığı düşünüldüğünde iklim konusundaki birçok cesur çözümün eylem ve yatırım eksikliği nedeniyle geliştirilememesi anlamına geliyor. Cisco Vakfı’nın 10 yıl içinde 100 milyon dolar bağış taahhüdüyle, özellikle aşağıdaki alanlarda finansman sağlanmasıyla bu eksikliğin giderilmesini amaçlıyor:

  1. Net sıfır emisyon hedefini veya döngüsel/yenilenebilir ekonomileri ileri taşıyacak yenilikçi ve/veya yaratıcı çözümler.
  2. İklim, ekolojik farkındalık ve bireysel alışkanlıkların değiştirilmesi ile etkili işbirliğine yönelik çalışmalara yönelik toplumsal eğitim ve eylemler.

Cisco, finansmandan faydalanan kuruluşlarla yakın iş birliği içerisinde, uygulanan programların etkisine ilişkin ölçümler yapıp bilgi verecek. Cisco Vakfı’nın uyguladığı yaklaşım, yüksek sürdürülebilirlik ve ölçeklenebilirlik potansiyeline sahip erken aşama çözümlere finansman sağlamayı içeren kanıtlanmış bir model üzerine kurulu.

İş birliği yapılacak kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, aşağıdaki sonuçlara etki eden ve bu etkileri ölçüp raporlama olanağına göre belirlenecek:

  • Sera gazı ve karbon emisyonlarını azaltma, yakalama ve/veya tutma
  • Enerji verimliliği artışı
  • Çevreci istihdam yaratma ve çevreci istihdama erişimi artırma
  • Toplum davranışlarında, karbon ayak izinin azaltılmasını, iklim değişikliğine karşı toplumsal hareketi ve hepimizin istediği ortak iklim geleceğine ilişkin yerel/bölgesel vizyonun yaratılmasını sağlayacak değişimler

Cisco İnsan Kaynakları, Politikalar ve Şirket Hedefleri Şefi Fran Katsoudas: “Cisco’nun bakış açısından, herkes için kapsayıcı bir geleceğe güç verme amacımızı gerçekleştirmek için iklim değişikliği kaynaklı artan eşitsizlikle mücadele etmek zorundayız. Teknolojimizin, iş uygulamalarımızın ve ortaklıklarımızın bu çalışmalarımızda hayati öneme sahip olduğunu da biliyoruz. İklim değişikliği gibi büyük bir sorun, hepimizi etkiliyor. Bu yüzden cesur çözümlere finansman sağlamaktan ve insan topluluklarının değişime ortak olmasını sağlamanın yeni yollarını bulmaktan gurur duyuyoruz. İklim bilincine sahip sürdürülebilir çözümleri ileri taşıyan yenilikçi ürün ve iş modellerini hayata geçirirken karbon ayak izimizi küçültmeye yönelik çalışmalar yapmayı sürdüreceğiz.”

Cisco, emisyonları ve atıkları azaltarak, daha verimli ürünler üreterek ve kararlı, ancak erişilebilir hedefler belirleyerek sürdürülebilir bir gelecek yaratmayı amaçlıyor.

  • Çeşitli ülkelerde %100 yenilenebilir enerji kullanma hedefini şimdiden gerçekleştiren Cisco, 2022 yılında şirketin küresel elektrik talebinin en az %85’i için yenilenebilir kaynaklardan sağlanan elektrik kullanma ve yine 2022 yılında Kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonlarını %60 azaltma (2007’ye kıyasla) hedeflerine doğru ilerliyor. Cisco ayrıca, tedarik zincirinin tamamında emisyonları azaltmak için tedarikçileriyle iş birliği yapıyor.
  • Ürün ve ambalajlarını yeniden kullanım, onarım ve kaynak verimliliği sağlayacak biçimde tasarlamayı amaçlayan Cisco, 2025 yılına kadar yeni ürün ve ambalajlarının %100’ünün Döngüsel Tasarım İlkelerini karşılaması hedefine doğru ilerliyor. Şirket ayrıca, CEO Chuck Robbins’in WEF 2018’de duyurduğu %100 geri alma vaadini yerine getirmek için çalışmalara başladı.
  • Cisco ürünleri sürdürülebilirlik göz önünde bulundurularak üretilir. İster enerji tüketimini azaltan akıllı kent ve akıllı bina teknolojileri, ister insanların istediği yerden çalışabilmesine olanak tanıyan uzaktan işbirliği araçları olsun, Cisco teknolojileri emisyonların azaltılmasına yardımcı olur.

Cisco Mali İşler Müdürü Scott Herren: “Cisco, çevresel, toplumsal ve kurumsal sorumluluğu iş uygulamalarına ve ürünlerine dahil etme konusunda uzun zamandır öncü bir şirket. İklim kriziyle mücadeleye yönelik bu yeni adımımızla bu konudaki kararlılığımızı ileri taşımaktan gurur duyuyoruz. Bu noktada, şirketimizin amacını desteklemeye ve güçlendirmeye yatırım yapabilir ve yapmamızın gerektiği bir durumdayız.”

Köşe Yazarı

The following two tabs change content below.