Enerji Kullanımında Verimliliğe Özen Gösterilmesi

Adı “Güneşin ülkesi” demek olan Anadolu, güneş enerjisi kurulumları için önemli bir üs haline getirilebilir mi?
Yenilenebilir enerji kaynaklarının ülkeler ve devletler açısından oldukça önemli bir konuma geldiği günümüzde bu konuda yapılan çalışmalar da hızlanmış durumdadır.
Özellikle son yıllarda ülkemiz enerji sektöründe büyük atılımlar gerçekleştirmekte ve sektörün iyileştirilmesi adına birçok çalışma yapılmaktadır. Çünkü Türkiye yenilenebilir enerji kaynakları açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Özellikle bu potansiyel güneş enerjisinde ön plana çıkmaktadır.
Özellikle çatı üstü güneş potansiyelinin değerlendirilmesi konusunda önemli adımlara ihtiyaç vardır. Çünkü çatılar “Henüz” Güneş Panellerine Hazır Değildir.
Yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisinden elektrik üretimi, hem kolay uygulanabilir olması hem de giderek artan fiyat avantajı ile Türkiye için sürdürülebilir enerjiye erişimin yolunu açabilir.
Türkiye ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalıdır ve sulama uygulamalarında ciddi anlamda elektrik enerjisi tüketilmektedir.
Güneş enerjisi potansiyeli yüksek olan ülkemizde öncelikle elektrik enerjisi olmayan veya ulaştırılması zor ve pahalı olan yörelerde, küçük ölçekli zirai sulama amaçları için güneş pilleri ile beslenen su pompalama sistemlerinin kurulması teşvik edilmelidir.
Enerji üretimi teknolojisinde ve enerji kaynakları seçiminde, çevresel faktörlerin dikkate alınması ve enerji kullanımında verimliliğe özen gösterilmesi gün geçtikçe daha çok önem kazanmaktadır.
Çevrenin zarar görmesini engellemek, meydana gelen zararı en aza indirmek, küresel ısınmayla baş edebilmek ve doğadaki karbon salınımını azaltmak için ‘Yeşil Enerji’ hem ülkemizin hem de dünyanın en temel ihtiyacı haline gelmiştir.
Tüm dünya enerji verimliliğine yatırım yapıyor, hatta enerji kaynakları açısından zengin olan ülkeler bile verimlilik için milyarlarca dolar harcıyor.
Biz de hem ülke bütçemize hem de aile bütçemize katkı sunmak, çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için verimliliğe odaklanmalıyız.
Çocukları; sebebi olmadıkları bu gelecekten korumak için en kısa zamanda karbon emisyonlarını sıfırlayan kalkınma politikaları ve uygulamalarını hayata geçirmeli, değişen iklime uyumumuzu güçlendirecek tarım ve sağlık politikaları geliştirmeliyiz.
Türkiye, enerji üretiminde yenilenebilir kaynakların payını yükselterek sanayi üretim değerini artırabilecektir.
Ülkemizde bu küresel gelişmelere kayıtsız kalmayarak yatırımlarını ve kapasitesini artırma yönünde çalışmalarına hız kazandıracaktır.
Görüşmek dileğiyle,

Füsun SARIKAYA
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

 

Köşe Yazarı

The following two tabs change content below.

Füsun SARIKAYA

Adı “Güneşin ülkesi” demek olan Anadolu, güneş enerjisi kurulumları için önemli bir üs haline getirilebilir mi?
Yenilenebilir enerji kaynaklarının ülkeler ve devletler açısından oldukça önemli bir konuma geldiği günümüzde bu konuda yapılan çalışmalar da hızlanmış durumdadır.
Özellikle son yıllarda ülkemiz enerji sektöründe büyük atılımlar gerçekleştirmekte ve sektörün iyileştirilmesi adına birçok çalışma yapılmaktadır. Çünkü Türkiye yenilenebilir enerji kaynakları açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Özellikle bu potansiyel güneş enerjisinde ön plana çıkmaktadır.
Özellikle çatı üstü güneş potansiyelinin değerlendirilmesi konusunda önemli adımlara ihtiyaç vardır. Çünkü çatılar “Henüz” Güneş Panellerine Hazır Değildir.
Yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisinden elektrik üretimi, hem kolay uygulanabilir olması hem de giderek artan fiyat avantajı ile Türkiye için sürdürülebilir enerjiye erişimin yolunu açabilir.
Türkiye ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalıdır ve sulama uygulamalarında ciddi anlamda elektrik enerjisi tüketilmektedir.
Güneş enerjisi potansiyeli yüksek olan ülkemizde öncelikle elektrik enerjisi olmayan veya ulaştırılması zor ve pahalı olan yörelerde, küçük ölçekli zirai sulama amaçları için güneş pilleri ile beslenen su pompalama sistemlerinin kurulması teşvik edilmelidir.
Enerji üretimi teknolojisinde ve enerji kaynakları seçiminde, çevresel faktörlerin dikkate alınması ve enerji kullanımında verimliliğe özen gösterilmesi gün geçtikçe daha çok önem kazanmaktadır.
Çevrenin zarar görmesini engellemek, meydana gelen zararı en aza indirmek, küresel ısınmayla baş edebilmek ve doğadaki karbon salınımını azaltmak için ‘Yeşil Enerji’ hem ülkemizin hem de dünyanın en temel ihtiyacı haline gelmiştir.
Tüm dünya enerji verimliliğine yatırım yapıyor, hatta enerji kaynakları açısından zengin olan ülkeler bile verimlilik için milyarlarca dolar harcıyor.
Biz de hem ülke bütçemize hem de aile bütçemize katkı sunmak, çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için verimliliğe odaklanmalıyız.
Çocukları; sebebi olmadıkları bu gelecekten korumak için en kısa zamanda karbon emisyonlarını sıfırlayan kalkınma politikaları ve uygulamalarını hayata geçirmeli, değişen iklime uyumumuzu güçlendirecek tarım ve sağlık politikaları geliştirmeliyiz.
Türkiye, enerji üretiminde yenilenebilir kaynakların payını yükselterek sanayi üretim değerini artırabilecektir.
Ülkemizde bu küresel gelişmelere kayıtsız kalmayarak yatırımlarını ve kapasitesini artırma yönünde çalışmalarına hız kazandıracaktır.
Görüşmek dileğiyle,

Füsun SARIKAYA
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

 

Köşe Yazarı

The following two tabs change content below.

Füsun SARIKAYA