AZALT! TEKRAR KULLAN GERİ DÖNÜŞTÜR
 

    Merhaba yenilenebilir enerji dostları;

    Uzun zamandan beri yenilenebilir enerji ve çevre konusundaki deneyimlerimi sizlerle paylaşmak sizlerle birlikteliğimi devam ettirmek istiyordum. Bu güne kadar; kurulan güneş ve rüzgar enerjisi santrallerini izleyip destekledim, yeni projelerin hayata geçirilmesini teşvik ettim, sektörümüzün sabırlı ve sürdürülebilirliğini takdir ettiğim çalışanları ile aynı duyguları paylaşmanın heyecanını yaşadım.

      Biliyorsunuz teknolojik gelişmeler ve sanayileşme ile paralel olarak yaşanan hızlı kentleşme ve nüfus artışı, hem ülkemizde hem de tüm dünyada insan faaliyetlerinin çevre üzerindeki baskısını hızla artırmaktadır. Bu süreçte üretim ve pazarlama faaliyetlerindeki genişleme, doğal kaynakların daha yoğun kullanımını kaçınılmaz kılarken, sürekli artan tüketim eğilimi ile birlikte oluşan atıklar da, hem miktar hem de zararlı içerikleri nedeniyle çevre ve insan sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşmıştır.

   Cam, kâğıt, alüminyum, plastik,, Piller, elektronik atıklar, demir, tekstil, ahşap, metaller...

    Onlar da tıpkı sizler ve benim gibi çoğu insanın gündelik hayatta kullandıktan sonra gelişigüzel şekilde attığı birer atıktılar, ama geri döndüler! 

Günümüzde nüfus artışı, teknolojik gelişme, sanayileşme, kentleşme, hızla artan ve farklılaşan tüketim ile ortaya çıkan atıklar, çevre ve insan sağlığını olumsuz yönde etkilemekte ve bu durum çevrenin kapasitesinden daha fazla kaynak kullanımı ile birlikte çevre sorunlarını her geçen gün daha da artırmaktadır.

     Ülkemizde belediyeler atıkları çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmekte ve geri dönüştürülebilir atıkları kaynağında ayrı toplama gibi yöntemler kullanarak çevrenin korunmasına katkı sağlamaktadır. Ancak önemle belirtmek gerekir ki belediyeler tarafından başlatılan atık kontrolü çalışmaları

ancak tüketicilerin çevreye duyarlılığının ve bilinç düzeyinin artırılması ile başarıya ulaşabilir.    
     Kaçımız atıklarımızı geri dönüşüme veriyoruz? Dünya'nın birazcık daha yaşanılabilir hale gelmesi için çaba sarf ediyor muyuz? 

    Geri dönüşüm; taze ham madde tüketimini, enerji kullanımını azaltır. Yeni iş ve istihdam imkânları oluşturur. Avrupa Birliği ülkelerinde geri dönüşüm uygulamaları yapan 60 binin üzerinde şirket 500 bin kişiyi istihdam ediyor.  

Geri dönüşüm; yeni ham madde ihtiyacını azaltarak ithalat miktarını azaltır, ülke ekonomisine katkı sağlar. Alüminyum kutuların geri dönüşümü ile yüzde 90, kâğıdın geri dönüşümü ile yüzde 60 oranında enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Yine; Bir ton atık kâğıdın dönüştürülmesiyle 17 ağacın kesilmesi önlenmiş olur; 70 metrekare alanın tahrip edilmesi önlenir; 32 bin litre su tasarrufu sağlanır. Ayrıca; Bir ton cam atığın geri dönüşümü 100 litre akaryakıt tasarrufu sağlar.

İşe eğitimin ilk yıllarından başlamak gerekirse, çocuklarımıza daha ilkokul çağından başlayarak çöplerini ayrı kutulara atma alışkanlığını kazandırmamız gerekiyor.

     Ambalajın çöp olmadığını, aslında bir milli servet olduğunu anlatmalı, kamuoyunu bilinçlendirmeliyiz. Her zaman, yenilenebilir enerji, çevre ve geri dönüşüm konusunda doğayla birlikte koordineli yapılanmanın takipçisi olacak, sizlerle paylaşacağım.

      Görüşmek dileğiyle,..                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                         Füsun SARIKAYA                                                                                                                                                                                                         fusun.srk@gmail.com