ENERJİ VERİMLİLİĞİ ve ÇEVRE
 

     Yenilenebilir enerji alanında atılan adımlar ve gerçekleşen yatırımlar sayesinde yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içindeki payının artış trendinde olduğu görülmektedir.

     Kurulan Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı ile de; enerji verimliliği, çevre, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda yürütülen çalışmalar koordine edilecek ve bunlar tek bir çatı altına toplanmış olacaktır.

     Risklerin ve maliyetlerin azaltılması için iklim değişikliği ile mücadele ve uyum çalışmalarının daha da güçlendirilmesi,  Kentsel atık su hizmetlerinin daha iyi planlanması ve yönetim araçlarıyla desteklenmesi gerekmektedir.

     Enerjide büyük ölçüde dışa bağımlı olan Türkiye, bu bağımlılığı en aza indirmek ve kaynak çeşitliliği sağlayıp sürdürülebilirliği yakalayabilmek adına yenilenebilir enerjide gerekli yatırımlara son dönemlerde öncelik vermeye başlamıştır.

     Tüm bunlar yeni uzmanlık alanları yaratıyor; yenilenebilir enerji sistemlerini bilen yeni teknisyenlere, karbon emisyonu yaratmayacak binalar tasarlayan mimarlara, toplu taşıma bağlantılarını en etkili şekilde planlayacak şehir planlamacılara vb. ihtiyaç artıyor.

     Bu ihtiyaç, iklim değişikliği nedeniyle alınması gereken tedbirler, enerji fiyatlarının artması, su sıkıntısı, aşırı hava koşulları gibi bugün karşı karşıya olduğumuz sorunlardan kaynaklanıyor. Bu sorunlar yeşil binalar hareketini gündeme getiriyor.

     Mimarlar, mühendisler, inşaat firmaları mümkün olduğunca az enerji tüketen, kendi enerji ihtiyacını karşılayan, geri dönüşümlü su kullanan ve klima veya merkezi ısıtma sistemi olmadan kendisini serinleten ve ısıtan binalar inşa etmeye çalışıyor. Yeni teknolojiler kullanılarak eski binalar çevre dostu hale getiriliyor.

     Yenilenebilir enerji çevreye duyarlı ve temiz bir enerji olma noktasında da oldukça önemlidir.

     Açıklanan verilere göre; bugüne kadar rüzgâr sektöründe yaklaşık 11 milyar dolarlık yatırım gerçekleşmiştir. Ülkemizin geleceğini ve dışa bağımlılığını yakından ilgilendiren bu yatırımlar bundan sonra da hızla devam edecektir.

     İzmir, Balıkesir, Manisa, Hatay ve Çanakkale’de İnşası devam eden  606 MW’lık on sekiz rüzgar santrali  projesi içinde en büyük pay 243 MW ile Akfen Enerji’ye aittir.  Örneklemek gerekirse 124 MW ile Ağaoğlu Enerji, 72 MW ile Sancak Enerji onu izlemektedir.

     Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltma imkanı sağlayan yalıtım uygulamalarının stratejik önemi günümüzde daha da artmaktadır. Ülke olarak, enerjiyi israf etmememiz için ısı yalıtımlı, sürdürülebilir, çevre dostu binaların yaygınlaşmasına öncelik vermeliyiz.

     Türkiye’de bir ilk niteliği taşıyan, Denizli, Manisa ve Aydın’da kurulan 3 Jeotermal İhtisas Sera Bölgesi istihdama da büyük katkı sağlayacaktır.

     Çevre meselesi, çocuklarımızın geleceği açısından çok önemli bir meseledir.

     ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında okullarda öğrencilere; çevre bilincinin oluşması için geri dönüşümün önemi, ambalaj atıkları, atık piller ve atık yağlar ve yenilenebilir enerji konularında eğitimlerin verilmesini destekliyor ve arge çalışmalarıyla geliştirilerek devam etmesini istiyoruz.

     Kentsel dönüşüm sürecinin konutlarda enerji verimliliğinin artırılması açısından büyük bir fırsat sunmuştur ama başarılı olmuş mudur bilinmez?.

     Faal Enerji Dergisi olarak; WIN EURASİA, REW İSTANBUL, IFAT Eurasia, ICCI 2019,

     SOLAREX İSTANBUL, IRENEC2019 Yenilenebilir enerji ve çevre, geri dönüşüm fuar ve kongrelerine katılıyoruz.

    Sürdürülebilir, yenilenebilir bir enerji sektörünün oluşmasına katkı sağlamak üzere; üşenme, erteleme, vazgeçme prensibiyle müşteri memnuniyeti ve kalite ile bütünleşen çalışmalarımızı arttırarak devam ettireceğiz.

     Tasasız ve bol kazançlı günler dileğiyle..

 

       Adnan Şerif YÜKSEL

     adnan.yuksell@hotmail.com