GÜNEŞİN ÜLKESİ ANADOLU
 

     Adı “Güneşin ülkesi” demek olan Anadolu, güneş enerjisi kurulumları için önemli bir üs haline getirilebilir mi?

     Yenilenebilir enerji kaynaklarının ülkeler ve devletler açısından oldukça önemli bir konuma geldiği günümüzde bu konuda yapılan çalışmalar da hızlanmış durumdadır. Özellikle son yıllarda ülkemiz enerji sektöründe büyük atılımlar gerçekleştirmekte ve sektörün iyileştirilmesi adına birçok çalışma yapılmaktadır. Çünkü Türkiye yenilenebilir enerji kaynakları açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Özellikle bu potansiyel güneş enerjisinde ön plana çıkmaktadır. Avrupa ve diğer dünya devletlerine göre ülkemizin yıllık güneşlenme süresi oldukça fazladır.

     Türkiye, yaklaşık 190 TWh/yıllık potansiyeli ile, Avrupa’da güneş enerjisinde en büyük potansiyele sahip ülkelerin başında geliyor.

     2014 yılında sadece 93 MW güneş kurulu gücüne sahip Türkiye, 2017 yılı sonunda 3.421 MW kurulu güce ulaştı. Uzmanların değerlendirmelerine göre, sadece üç yılda güneş kurulu gücü yaklaşık 37 kat arttı.

     Geçtiğimiz yıl Türkiye’de hayata geçen santrallerin yüzde 38’ini güneş santralleri oluşturdu. Ancak bu gelişmelere rağmen, Türkiye’nin halen yolun başında olduğu söylenebilir. Ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 75’ini karşılama potansiyeli olan güneş enerjisi, şu anda kurulu gücün sadece yüzde 4’ünü oluşturuyor..

     Çatılar “Henüz” Güneş Panellerine Hazır Değil, Özellikle çatı üstü güneş potansiyelinin değerlendirilmesi konusunda önemli adımlara ihtiyaç var.

     2017 yılındaki “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği” nde yapılan değişiklikle birlikte 18 Ocak 2018’de yayınlan 10kW altı çatı kurulumlarını konu alan yönetmelik, bu konuda atılmış önemli adımlar sayılsa da binalarda güneş sistemlerinin önü tamamen açılmış değil.

     Planlı Alanlar Yönetmeliği’nde Temmuz 2017’de yapılan değişiklikle binaların kendi ihtiyacı için yapılacak güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri için ruhsat zorunluluğu kaldırılmıştır.

     Çatı sistemleri ile birlikte hem üretici hem de tüketici olacak kullanıcıların, çatı üstü güneş enerjisi santrallerinden üretilen elektriğin tüketilmeyen kısmını nasıl sisteme vereceği, vergilendirilmesindeki prosedürlerin nasıl işleyeceği konusu hala soru işaretidir.

     Bir yenilenebilir enerji kaynağı olarak güneş enerjisinden elektrik üretimi, hem kolay uygulanabilir olması hem de giderek artan fiyat avantajı ile Türkiye için sürdürülebilir enerjiye erişimin yolunu açabilir. Özellikle çatılar konusunda atılacak olan adımlar, temiz, yerli ve ucuz enerji anlamına gelecektir.

     Türkiye ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalıdır ve sulama uygulamalarında ciddi anlamda elektrik enerjisi tüketilmektedir.

     Güneş enerjisi potansiyeli yüksek olan ülkemizde öncelikle elektrik enerjisi olmayan veya ulaştırılması zor ve pahalı olan yörelerde, küçük ölçekli zirai sulama amaçları için güneş pilleri ile beslenen su pompalama sistemlerinin kurulması teşvik edilmelidir.

     Fotovoltaik teknoloji ile tarımsal sulama sistemlerinin kabiliyetleri, düzenlenecek eğitim ve seminerler ile bölge bölge hatta köy köy gezilerek çiftçilere anlatılmalıdır.

     Yenilenebilir enerjiden tarımsal sulama amacıyla yararlanılması durumunda;  • İşletme giderleri azalır. • Dış alım yapılan fosil enerjilere olan gereksinim azalır. • Elektriksel güç için aşırı talep azalır. • Çevre kirliliği azalır. • Ekonomik gelişme sağlanır.

     Anlaşılmıştır ki; çevrenin zarar görmesini engellemek, meydana gelen zararı en aza indirmek, küresel ısınmayla baş edebilmek ve doğadaki karbon salınımını azaltmak için ‘Yeşil Enerji’ hem ülkemizin hem de dünyanın en temel ihtiyacı haline gelmiştir.

     Enerji üretimi teknolojisinde ve enerji kaynakları seçiminde, çevresel faktörlerin dikkate alınması ve enerji kullanımında verimliliğe özen gösterilmesi gün geçtikçe daha çok önem kazanmaktadır.

     Dünyada ve ülkemizde artan teknolojik gelişmelerle birlikte güneş enerjisinin geleceği oldukça parlak gözükmektedir.  

     Ülkemizde bu küresel gelişmelere kayıtsız kalmayarak yatırımlarını ve kapasitesini artırma yönünde çalışmalarına hız kazandıracaktır. Çünkü bu yönde atılan adımlar hızlandırılmış ve yapılan yatırımlar giderek artırılmıştır. 

     Görüşmek dileğiyle,

      Füsun SARIKAYA

 Sorumlu Yazı İşleri Müdürü