YEKDEM’den Yararlanmak İsteyenlerin Sayısı YEK Listesine Göre 776 Oldu
 

      EPDK, 2019 yılında YEK destekleme mekanizmasından yararlanmak isteyen lisans sahibi tüzel kişilerin başvuruları Ön YEK Listesi kapsamında düzenlendiğini kamuoyuna arz etti.

     Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2019 yılında YEK destekleme mekanizmasından yararlanmak isteyen lisans sahibi tüzel kişilerin başvuruları Ön YEK Listesi kapsamında düzenlendiğini kamuoyuna arz etti.

     EPDK’nın sitesinde yer alan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Söz konusu Ön YEK Listesi Kurumumuz internet sayfasında 5 (beş) gün süreyle ilan edilmektedir. Bu listedeki başvurulara ve/veya bilgilere;

           a) Üçüncü şahıslar tarafından sadece kişisel hak ihlali gerekçesiyle,

           b) İlgili üretim lisansı sahipleri tarafından ilana konu bilgilerin, düzeltilmesi amacıyla,

 yazılı olarak gerekçeleriyle birlikte 5 günlük duyuru süresi içerisinde itirazda bulunulabilecektir.

     Yapılacak itirazların 19/11/2018 tarihi mesai saati sonuna kadar Kuruma ulaşmış olması gönderilmesi gerekmektedir.”

     Yayınlanan listede, 2019 yılındaki kurulu gücün 2018 YEK kurulu gücüne göre %8 artışla 20.801 MW’a ulaştığı ve başvuran santral sayısının 708’den 776’ya yükseldiği görülmektedir.