Zorunlu Enerji Etüdünüzü Yaptırmak İçin Geç Kalmayın!
 

 Enervis’ten yıllık enerji tüketimi 5.000 TEP ve üzerinde olan firmalara önemli hatırlatma:

Zorunlu Enerji Etüdünüzü Yaptırmak İçin Geç Kalmayın!

Enerji tüketimi 5.000 TEP ve üzerinde olan firmaların her dört yılda bir zorunlu olarak yaptırmaları gereken enerji etüdünün ikinci dönemi bu yıl sona eriyor. 2019 sonuna kadar etüt yaptırmayan işletmelere cezai işlem uygulanacağını hatırlatan Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu, enerji verimliliği danışmanlık şirketi (EVD) olarak yetkilendirilen Enervis’ten destek alınabileceğini söyledi.

     Türkiye’de elektrik tüketiminin yüzde 40’lık kısmı, doğal gaz tüketiminin ise yüzde 26’sı sanayide gerçekleşiyor. Bu durum enerji ithalatının artmasına neden olurken şirketlerin maliyetlerini de büyük ölçüde yükseltiyor. Oysaki yapılan araştırmalar, sanayide en az yüzde 20, binalarda en az yüzde 35, ulaşımda ise en az yüzde 15 tasarruf potansiyelinin olduğunu ortaya koyuyor.

   Enerjinin etkin kullanılması, enerji israfının önlenmesi ve çevrenin korunması için önemli adımlar atılıyor. Bunlardan biri de, yıllık enerji tüketimi 5.000 TEP (Ton Eşdeğer Petrol) ve üzerinde olan firmaların yaptırmalarının zorunlu olduğu enerji etüdü. 27.10.2011 tarihli “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik”in, enerji verimliliğini artırıcı önlemler kısmı 10. Maddesi “b” bendi uyarınca; yıllık toplam enerji tüketimi 5.000 TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmeler ile toplam inşaat alanı 20 bin metrekarenin üzerinde olan hizmet sektöründe faaliyet gösteren binalarda her dört yılda bir enerji etüdü yaptırılması gerekiyor.

     Osman Kipoğlu: Enerji etüdüyle verimlilik artarken maliyetler azalıyor

     2015 yılında yapılan zorunlu enerji etütleri için ikinci dönemin 2019 yılında sona erdiğini hatırlatan Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu, “Bu yılın sonuna kadar enerji etüdü yaptırmayan işletmelere 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca cezai işlem uygulanacak. İşletmelerindeki enerji verimliliği potansiyelini ortaya çıkartmak ve yasal yükümlülüklerini vakit kaybetmeden yerine getirmek isteyen firmalar için Enervis olarak enerji verimliliğinin her alanında; ölçüm, etüt, raporlama, danışmanlık ve uygulama hizmetleri veriyoruz. Firma yetkilileri, enerji verimliliği danışmanlık şirketi (EVD) olarak yetkilendirilen Enervis’ten destek alabilir” dedi.

     Sanayide ve binalarda enerji verimliliği danışmanlığı ve uygulamaları, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi danışmanlığı, verimli tesis projelendirme ve uygulamaları (EPC) alanlarında tam kapsamlı hizmet verdiklerini, sanayide enerji verimliliği uygulamaları kapsamında bugüne kadar 634 proje geliştirdiklerini söyleyen Osman Kipoğlu, “Almanya’nın dört büyük enerji şirketinden biri olan, sektöründe 85 yılı aşkın tecrübeye sahip EWE AG’nin Alman teknolojisi, kalite anlayışı ve know-how’uyla sanayiden kamuya, küçük işletmelerden organize sanayi bölgelerine kadar pek çok sektörde hizmet veriyoruz. Enerji etütlerini Enervis’e yaptıran işletmeler enerji verimliliği alanındaki potansiyellerini ortaya çıkartırken enerji maliyetlerini azaltma yolunda da çok önemli bir adım atıyor” diye konuştu.

     Enerji etüdü yaptırmayan firmalara uygulanan cezai işlemler

     18/04/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca;

  • Mevzuat hükümlerine uymayan yetkilendirilmiş üniversiteler, meslek odaları ve EVD’ler için; yetki belgesi iptaline varan idari yaptırımlar,
  • Yetkilendirmeler, uygulamalar ve destekler konularında istenen bilgileri vermeyenler için; 2019 yılı itibarıyla 27.901 TL, yerinde inceleme imkanı tanınmaması halinde ise 139.542 TL idari para cezası,
  • Diğer konularda bilgi vermeyenler için; 2019 yılı itibarıyla 1.347 TL idari para cezası,
  • Enerji yönetimi ile ilgili tedbirleri uygulamayan, enerji yöneticisi görevlendirmeyen ve enerji yönetim birimi kurmayanlar için; 2019 yılı itibarıyla 55.808 TL idari para cezası uygulanıyor.

     Enervis Hakkında:

     Enervis 85 yıllık deneyime sahip EWE AG’nin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiler alanlarındaki know-how’ı ile Türkiye’de sahip olunan sektörel bilgi birikimi, tecrübeli insan kaynağı ve gelişmiş teknolojik altyapıyı birleştirerek Türk halkı ve sanayisinin hizmetine sunmaktadır.

     Sanayide ve binalarda enerji verimliliği, taahhüdü, yenilenebilir enerji uygulamaları ve danışmanlığı, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri kurulum danışmanlığı, teknik mesleki eğitim ve sertifikalandırma, doğal gaz sayaç kalibrasyonu konularında faaliyet gösteren Enervis, 320 çalışanı ile enerji hizmetleri sektörünün öncü kuruluşları arasında yer almaktadır.