İklim değişikliği ve Enerjide yeni dengeler

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun olarak yaptığımız yatırımların iklim değişikliği ve hava kirliliği ile mücadele başta olmak üzere insanların ve toplumun daha iyi standartlarda yaşamasını sağlayan, kaldıraç etkisi yaratacağını düşünüyoruz.

Sürdürülebilir kalkınmanın önündeki en büyük engel olan iklim krizine karşı ortak hareket edilerek enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, yenilenebilir enerji kullanımının dünya ekolojisi için öneminin bilinci ile hız kazandırılması gerekmektedir.

“Faal Enerji Dergisi” olarak yenilenebilir enerji yatırımlarını çevreci, doğaya saygılı ve gelecek için vazgeçilmez olduğuna inanıyor ve destekliyoruz.

. “Eskiden güneş ve rüzgar enerji yatırımları çok pahalıydı. Fakat malzeme üreticisi sayısının artmasıyla sistemler ucuzladı. En önemlisi de amortisman süreleri kısaldı. Otel gibi büyük yapıların atıl durumdaki çatıları yapılacak yatırımlarla enerji üretimine katılabilir. Güneşli gün sayısı ve enerji tüketiminin fazla olduğu ülkemizde hem otel gibi büyük yapılara hem de konutlara kendi enerjisini üretecek sistemler kurulmasını teşvik etmeye devam edeceğiz.

İçme suyu depolarımız üzerine yapılacak çatı tipi GES santralleri ile tesislerimizin ihtiyacı olan elektrik enerjisinin tamamına yakını yenilenebilir enerji sistemlerimiz ile karşılanacaktır. Güneş ve rüzgardaki gücü depolayabildiğimiz zaman (bu lityum bataryalarla olabilir) başka hiçbir kaynağa gerek kalmayacaktır.

Türkiye rüzgâr sektöründe yerli tedarik zincirinin rekabetçilik konusu da detaylı olarak ele alınmalıdır.

Ülkemizde; özellikle kanat, kule ve jeneratör konusunda yerli üretimin arttığının farkındayız. Özellikle kalite açısından rekabetçi olunması, maliyetlerle ilgili gerekli adımların atılması gereken adımlar olduğuna inanıyoruz.

Tarımsal sera gazı emisyonunu azaltmak amacıyla onarıcı tarımı, ağaç dikmeyi yaygınlaştırarak, yenilenebilir enerji yatırımlarını teşvik ederek karbon salımının önüne geçilmesi teşvik edilerek bölge ekonomisine can suyu olması sağlanmalıdır.

Enerji ve su tasarrufu çalışmalarını kesintisiz devam ettirmeliyiz. TUİK verilerine göre İstanbul’da kişi başına düşen su miktarı günlük 189 litre. Bunun yüzde 20’si sifonlardan kanalizasyona akıyor. Yağmur suyu ve gri su sistemlerini özellikle rezervuarlarda, sifonlarda ve bahçe suyu olarak kullanmalı, temiz su kullanımını azaltma çalışmalarını desteklemeliyiz.

AB’nin yeni büyüme stratejisi olarak açıkladığı Yeşil Mutabakat’ a uyum süreci ve tüm dünyanın gündeminde olan yeşil dönüşüm, Türkiye’nin önümüzdeki dönemde bu fırsatlardan faydalanması ve alternatif kaynaklara ulaşması açısından önemli bir fırsat olduğuna inanıyoruz.

İklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma için en kalıcı çözümün düşük karbon ekonomisine geçmek ve yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi olduğunun farkındayız.

“Faal Enerji Dergisi” olarak yayına başladığımız 2011 yılından beri; ülkemizdeki sürdürülebilirlik farkındalığının artması ve bu konunun yenilikçi bir perspektif kazanmasını amaçladığımız çalışmalar yaptık. Her yıl farklı ana temalar çerçevesinde sürdürülebilirlik ve daha yaşanabilir yapılı alanlar odaklı paylaşımlara katkıda bulunduk.

2021 yılında da yenilenebilir enerji ve çevre odaklı çalışmalarımızı, atık yönetimi, enerji tasarrufu, yenilenebilir enerji kullanımı ve yenilikçi çözümler geliştirme konularındaki performansımızı; sürdürülebilirlik ve verimlilik ilkelerinden sapmadan sürdüreceğiz.

Sektörümüzün daima yanında yer alarak;

Üşenme, erteleme, vazgeçme prensibiyle çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.

Bu pandemi sürecini en az hasarla ve sağlıkla aşacağımıza inanıyoruz.

Tasasız ve bol kazançlı günler dileğiyle…

Adnan Şerif YÜKSEL

adnan.yuksell@hotmail.com