KÖŞE YAZILARI

Küresel çapta yaşanan enerji krizi, elektrik fiyatlarının artmasına yol açıyor. Faturaların masraf yükünden arınmak ve sürdürülebilir bir yaşam oluşturmak isteyenler, çözümü yenilenebilir enerjide buluyor.

İklim değişikliği konusuna odaklanarak, yeni ve doğru yatırımlarla yenilenebilir enerji portföyümüzü hızlı bir şekilde büyütmeyi hedeflemeliyiz.

Yerli üretimin yaygınlaşmasıyla ev ve iş yerlerinin düşük maliyetlerle elektrik enerjisi giderlerini sıfırlayacağı günler uzak değildir.

Günümüzde enerji kaynaklarının verimli kullanılması ve depolama sistemlerinin üretimi, kurulumu, ticareti en az enerji üretimi kadar önem arz etmektedir.

Rüzgar ve güneşten gelen enerjiyi depolamanın önünü açan yasal düzenleme sektöre büyük bir talep getirmiştir.

Ülkemizin bu yeni mevzuat ve batarya uygulamaları ile, arzını sürdürülebilir hale getirerek yenilenebilir enerji alanında çok daha güçlü bir oyuncu haline gelecektir.

Hidrojen ve deniz üstü rüzgar konularının gelecek yıl gündemimizde önemli yer tutacağını düşünüyoruz.

Türkiye’nin yenilenebilir ve temiz enerji kaynakları arasında çok büyük potansiyeli olduğu Yeşil Hidrojen, yakın gelecekte başta ulaşım sektörleri olmak üzere imalat sanayisinde geniş bir kullanım alanı bulacaktır.

Günümüz teknolojisinde ihtiyaç duyulan temiz enerjiye gereken desteği vermeliyiz.

Tüm dünya daha yüksek ve değişken enerji fiyatlarından etkilenirken, güneş enerjisinin, özellikle de çatı tipi güneş enerjisinin, daha hızlı inşa edilerek kullanılması, genel enerji talebini azaltan ev yalıtımına çözüm sunacaktır.

Yenilenebilir enerji sektöründe yapılan çalışmalarımız belirlenen hedefler doğrultusunda 2023 yılında da devam edecektir:

Dünyanın en büyük güneş tarlası Şanlıurfa’nın Karacadağ bölgesine kurulmaya başladı.

Türkiye’nin ilk dalga enerjisi santrali için İsrailli Eco Wave Power (EWP) ile Ordu Belediyesi anlaşma imzaladı.

Fransa’da üretilen ve ülkemizde ilk kez kullanılacak insansız su altı planörü “Deniz Kâşifi” – glider cihazı için İş Bankası ile ODTÜ anlaşma yaptılar.

Üsküdar belediyesi tarafından hayata geçirilen Görme engellilerin atıklarını sesli komutlar ve braille alfabesi yönlendirmeleriyle ayırabildikleri dünyanın ilk atık toplama merkezi Üsküdar’ da açıldı.

Japonya’nın başkenti Tokyo’da, sıfır karbon hedefi kapsamında, 2025 sonrası inşa edilecek büyük evlere güneş paneli montajı şart koşuldu.

Fransa 80 araçtan fazla olan her açık toplu otoparklara alanının yarısını beş yıl içerisinde güneş paneli yerleştirme zorunluluğu getirdi.

Sürdürülebilir, verimli ve sıfır atık politikası doğrultusunda yapılan her türlü işlemde Çevreye ve insana saygılı çalışmalarımızla enerji sektöründe yerimizi almalıyız.

“Faal Enerji Dergisi” olarak, sektörümüzün daima yanında,  “Üşenme, Erteleme, Vazgeçme” prensibiyle çalışmalarımızı arttırarak devam ettiriyoruz.

Tasasız ve bol kazançlı günler dileğiyle..

                                                                Adnan Şerif YÜKSEL

                                                                     adnan.yuksell@hotmail.com

Adı “Güneşin ülkesi” demek olan Anadolu, güneş enerjisi kurulumları için önemli bir üs haline getirilebilir mi?
Yenilenebilir enerji kaynaklarının ülkeler ve devletler açısından oldukça önemli bir konuma geldiği günümüzde bu konuda yapılan çalışmalar da hızlanmış durumdadır.
Özellikle son yıllarda ülkemiz enerji sektöründe büyük atılımlar gerçekleştirmekte ve sektörün iyileştirilmesi adına birçok çalışma yapılmaktadır. Çünkü Türkiye yenilenebilir enerji kaynakları açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Özellikle bu potansiyel güneş enerjisinde ön plana çıkmaktadır.
Özellikle çatı üstü güneş potansiyelinin değerlendirilmesi konusunda önemli adımlara ihtiyaç vardır. Çünkü çatılar “Henüz” Güneş Panellerine Hazır Değildir.
Yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisinden elektrik üretimi, hem kolay uygulanabilir olması hem de giderek artan fiyat avantajı ile Türkiye için sürdürülebilir enerjiye erişimin yolunu açabilir.
Türkiye ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalıdır ve sulama uygulamalarında ciddi anlamda elektrik enerjisi tüketilmektedir.
Güneş enerjisi potansiyeli yüksek olan ülkemizde öncelikle elektrik enerjisi olmayan veya ulaştırılması zor ve pahalı olan yörelerde, küçük ölçekli zirai sulama amaçları için güneş pilleri ile beslenen su pompalama sistemlerinin kurulması teşvik edilmelidir.
Enerji üretimi teknolojisinde ve enerji kaynakları seçiminde, çevresel faktörlerin dikkate alınması ve enerji kullanımında verimliliğe özen gösterilmesi gün geçtikçe daha çok önem kazanmaktadır.
Çevrenin zarar görmesini engellemek, meydana gelen zararı en aza indirmek, küresel ısınmayla baş edebilmek ve doğadaki karbon salınımını azaltmak için ‘Yeşil Enerji’ hem ülkemizin hem de dünyanın en temel ihtiyacı haline gelmiştir.
Tüm dünya enerji verimliliğine yatırım yapıyor, hatta enerji kaynakları açısından zengin olan ülkeler bile verimlilik için milyarlarca dolar harcıyor.
Biz de hem ülke bütçemize hem de aile bütçemize katkı sunmak, çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için verimliliğe odaklanmalıyız.
Çocukları; sebebi olmadıkları bu gelecekten korumak için en kısa zamanda karbon emisyonlarını sıfırlayan kalkınma politikaları ve uygulamalarını hayata geçirmeli, değişen iklime uyumumuzu güçlendirecek tarım ve sağlık politikaları geliştirmeliyiz.
Türkiye, enerji üretiminde yenilenebilir kaynakların payını yükselterek sanayi üretim değerini artırabilecektir.
Ülkemizde bu küresel gelişmelere kayıtsız kalmayarak yatırımlarını ve kapasitesini artırma yönünde çalışmalarına hız kazandıracaktır.
Görüşmek dileğiyle,

Füsun SARIKAYA
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü