Künye

İmtiyaz Sahibi ve Yayın Koordinatörü: 
Adnan Şerif YÜKSEL
adnanyuksell@hotmail.com

Füsun SARIKAYA
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Şura ÇETİNTAŞ
Halkla İlişkiler Sorumlusu

Yayın Kurulu 
Yrd. Doç. Dr. Cem Tozlu
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi

Yoana Todorova
Enerji Danışmanı

Samet BİRİCİK
Lefkoşa/Kıbrıs
samet@biricikelektrik.com

Önder KİREMİTÇİ
Halkla İlişkiler
onder@denovepr.com

Işın BİLGİN
isin@istanbulvinc.com

Dr. Engin ÇETİN
engincetin@pamukkale.edu.tr

Serpil Arda
serpil_arda@yahoo.com

Danışma Kurulu
Mustafa Serdar Ataseven
mustafa.ataseven@tureb.com.tr

Prof. Dr. M. Talha Gönüllü
talha.gonullu@gmail.com

Prof. Dr. Zafer Aslan
zaferaslan@aydin.edu.tr

Saffet Durak               EPDK
Arif KÜNAR                VEN ESCO Enerji
Serdar KAYHAN        SolarWays GmbH
A.Ömer HALLAÇ       UNEP/CPRAC
Av. Yusuf ÖZER        KORONA ENERJİ
Fuat EKEN TÜREV   Elektr. Araç
Av. Aysel EROĞLU    Eroğlu Hukuk Bürosu

Basım
ADA OFSET Matb. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Yayın Hayatına Başlama Tarihi: Mart 2011
İki ayda bir (yılda 6 sayı) yayınlanır.

İÇERİK
Enerji, çevre ve tasarruf kavramlarının önemini kamuoyuna duyurmayı amaçlayan DERGİMİZ ; Güneş enerjisi başta olmak üzere, rüzgar, jeotermal, dalga, akıntı, biyokütle, hidrolik, hidrojen enerjisi ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları olan güneş, rüzgar, okyanuslar ve denizler, yer altı suları, nehirler, su ve hidroksitler, biyolojik atıklar konusunda bilimsel araştırmaları, uygulama örneklerini ve tüm güncel bilgileri sizlerle paylaşacaktır..

DAĞITIM
Faal Enerji Dergisi; Türkiye genelinde, okurlarına PTT ve özel dağıtım kuruluşları ile ulaştırılmaktadır. Yenilenebilir enerji teknolojileri sektörüne yönelik yurt içi ve yurt dışı etkinliklerde (fuar, kongre, sergi, sempozyum vb.) ücretsiz dağıtılan miktar ilave tiraj olarak basılmaktadır.

The following two tabs change content below.