Türkiye İklim Değişikliği ile Mücadelede Yeşil Ekonomiye Geçiş

İklim değişikliği ile küresel mücadelede büyük önem taşıyan gelişmekte olan ülkelerde sera gazı emisyonlarının azaltımı çabalarına katkı sağlamak ve piyasa temelli emisyon azaltım mekanizmalarının etkin olarak kullanılması amaçlayan “Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı Projesi – PMR (Partnership of Market Readiness)” ikinci fazı 27 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilen dijital konferans ile tamamlandı. İki fazdan oluşan projenin ilk Fazı Aralık 2018’de tamamlanmıştı.

Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı Projesi, 2014 yılından bu yana Dünya Bankası tarafından sağlanan hibe desteği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerle Türkiye için en uygun karbon fiyatlandırma mekanizması olarak belirlenen emisyon ticaret sistemi (ETS) hakkında kamu ile özel sektör nezdinde kapasite gelişimi sağlanmıştır.

Projenin 2. Fazında pilot ETS uygulanmasına yönelik yasal ve teknik alt yapının oluşturulması için kapsamlı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarla Türkiye’de emisyon ticaret  sisteminin uygulanması için yasal ve kurumsal altyapı oluşturulmuştur. Aynı zamanda ETS için emisyon üst sınırı ve tahsisat planları oluşturulmuş, ETS simülasyonu uygulaması geliştirilmiş, ETS için bir kayıt sistemi yazılımı altyapısı geliştirilmiş, Paris Anlaşması Madde 6’nın Türkiye açısından değerlendirilmesi yapılmıştır. Proje kapsamında iletişim stratejisi hazırlanmış olup, ETS ve İklim Kanunu ile ilgili olarak özel sektör, sivil toplum örgütleri ve akademideki paydaşlar ile sürekli istişareler  yürütülmüştür.

Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı Projesi’nin 2. Faz’ının tamamlanması vesilesi ile Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar yaptığı açıklamada “İklim değişikliğinin çevresel etkilerinin yanı sıra toplumsal ve ekonomik etkileri çok derindir. İklim değişikliği ile mücadele için hepimiz üzerimize düşen sorumluluğu almalıyız. Şunu unutmamalıyız ki iklim değişikliği risklerine yanıt olarak geliştirilen çözümler fırsatları da içermektedir. Küresel finansman kaynakları artık, çevre ve iklim-dostu teknolojilere öncelik veriyor. Küresel olarak rekabetçiliğimizi korumak, artırmak ve yeni finansman kaynaklarından faydalanmak istiyorsak, bu trendi yakalamak için azami gayreti göstermeliyiz. “Yeşil Ekonomi” ya da “düşük karbonlu büyüme” olarak adlandırdığımız modern ekonomik büyüme modeline hızla adapte olabilmek için düşük karbonlu üretim modellerine yönelmeliyiz.

Avrupa Birliği tarafından yayımlanan yeşil mutabakat ile ihracatının neredeyse yarısını Avrupa Birliği’ne yapan sanayimizi ciddi şekilde etkileyeceğini, özellikle enerji yoğun sektörlere büyük maliyetler getirebilir, buradan hareketle Sayın Bakanımız Murat Kurum’un koordinasyonunda bütüncül ve katılımcı bir yaklaşım ile tüm sektörleri kucaklayan taslak mevzuat hazırlama çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunun yanı sıra sera gazı azaltımında en maliyet etkin yöntem olan emisyon ticaret sistemine yönelik teknik ve kurumsal altyapı çalışmalarını yaptık.  Hızla değişen dünyada değişmemenin maliyeti çok daha büyüktür. Gelecek nesiller için iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarına devam edeceğiz.” dedi.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Kouame Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı Projesi 2. Faz Kapanış Toplantısı vesilesiyle yaptığı açıklamada “Dünya Bankası olarak gelişmiş, gelişmekte olan ve geçiş dönemindeki ülkelerde karbon piyasalarının desteklenmesine yardımcı olmak üzere hayata geçirilmiş olan Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Projesi’nin uygulanmasında Türkiye Hükümetine destek vermekten çok mutluyuz. 2011’den bu yana PMR kapsamında, gelişmiş, yükselen ve geçiş dönemindeki ekonomilere sahip ülkelerde sera gazı emisyonlarının azaltımını kolaylaştırmak için karbon fiyatlandırması ve ilgili piyasa araçlarının tasarlanıp kullanılması desteklendi. Ayrıca, küresel sera gazı emisyonlarının % 46’sını oluşturan 23 ülkeye finansman ve teknik yardım sağlandı ki bunların tümü artık bir karbon fiyatlandırma mekanizmasını rahatlıkla uygulayabilecek yeterliliktedir. Türkiye’nin de bu ülkelere katılması bizi mutlu ediyor. Türkiye’yi geniş paydaş istişarelerine dayalı olarak geliştirmiş olduğu Emisyon Ticareti Sistemi (ETS) yasal, teknik ve kurumsal altyapısından dolayı Türkiye’yi tebrik ediyoruz” dedi.

The following two tabs change content below.