Yenilenebilir Enerji ve Dijital Dönüşüm

Son dönemde etkisini gösteren enerji darboğazı, sanayi ve üretimde kısıtlamalara sebep oldu. Enerji krizi hepimizin problemidir. Elektrik kesintilerinin devam etmesi ülke ekonomisinde de büyük bir tahribata yol açacaktır.
Ülkemiz, enerji kaynaklarının yarısına yakınını ithal ediyor. Bu durumun en iyi alternatifi yenilenebilir enerji kaynaklarıdır.
Güneş ve rüzgardan üretilen elektrik enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasını sağlamaktadır, yani milli ve yerli enerjimizdir.
Ülkemizin güneş enerjisinin yüzde 90’ını üreten lisanssız üreticilerin yaşanan enerji krizinin çözümündeki rolü fazladır. Büyük, küçük ve lisanssız yatırımcının devlet tarafından desteklenmesi çok önemlidir.
Avrupa Birliği enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için yeşil enerjiye odaklanmaktadır.
“Yeşil Büyüme Stratejisi” kapsamında lisanssız rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarının 4’üncü Bölge teşviği olarak yatırımcılara KDV istisnası ve Gümrük Vergisi’ne ek olarak %30’luk vergi indirimi ve 6 yıl boyunca da sigorta primi işveren hissesi desteği sağlanacağının açıklanması yenilenebilir enerji sektöründe olumlu karşılandı.
Doğal enerji kaynaklarına yapılan yatırımlar daha çok desteklenmeli, teşvik edilmeye devam edilmelidir.
Ocak ayı sonu itibarıyla ulaştığı 100 bin Megavat kurulu güç içinde rüzgar, güneş, biyokütle ve jeotermal’ den oluşun yenilenebilir enerji kaynaklarının payının yüzde 22’ye ulaştığı bir ortamda yenilenebilir enerji kaynaklarının çok daha etkin bir şekilde kullanılması gerektiği, olası krizler için en etkili ve uzun vadeli çözümün doğal enerji kaynaklarından geçtiği gerçeği bir kere daha görülmüştür.
Ülkemizde asıl sorunun elektrik dağıtım altyapısında yaşanan sorunlar ve bürokratik mekanizmalardaki yavaşlık olduğunu ifade etmek istiyoruz.
Evsel tüketim için çatı tipi GES yatırımlarının bir an önce yaygınlaşması sonucunda bireysel ya da endüstriyel çatıların çoğalacağını göreceğiz.
Ülkemizin her tarafında GES kurulmalı ancak kurulumda birinci şart tarım arazisine kurulumun yapılmamasıdır.
Değişim ve dijitalleşme enerji sektöründe oldukça etkili bir biçimde kullanılmalıdır.
Dijital dönüşüm, kapsamlı bir değişimle ilgilidir.
Ürünlerin nasıl tasarlandığı, üretildiği, satıldığı, teslim edildiği ve servis edildiği ile ilgili her şeyi değiştirir. Kendilerini dönüştürmeyen birçok işletme kaybolacaktır.
Sera gazları üretimini azaltmaya yönelik dekarbonizasyon süreci gözden geçirilmeli, karbon ayak izimizi azaltmak için “Yenilenebilir Enerjide Türkiye’nin Yol Haritası” çizilmelidir. Güneş Enerjisi, Enerji Depolama, Elektrikli Ulaşım ve Dijitalleşme konularında yapılan çalışmalar artırılmalıdır.
“Sürdürülebilir İhracatta Kadın Girişimcilerinin Rolü” değerlendirilmeli, girişimci ve başarılı kadınlara sektörde daha fazla yer verilmelidir.
Hazırlanan yönetmelik değişikliğiyle birlikte 1 ocak 2023’ten itibaren yeni binalarda kullanılan enerjinin en az %5’inin güneş ve rüzgar enerjisinden elde edilecek olmasının zorunlu hale getirilmesi olumlu bir karardır. Artık bu durumda, kendi enerjisini üreten akıllı binaları ülkemizde görmeye başlayacağız demektir.
TÜREB Genel Kurulu’nda seçilen yeni Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim ERDEN ve çalışma arkadaşlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
Faal Enerji Dergisi olarak desteklediğimiz yenilenebilir enerji kullanımının teşvik edilmesi ve toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi ülkemizdeki istihdam imkanlarını da pozitif yönde etkilemektedir.
Yerli malı kullanan, yatırımlarını arttırarak sürdüren yenilenebilir enerji kuruluşlarını takip ettikçe gururlanıyor, onların yanında, yapılan yatırımları destekliyoruz.
Üşenme, Erteleme, Vazgeçme prensibiyle çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.
Tasasız ve bol kazançlı günler dileğiyle…

Adnan Şerif YÜKSEL
adnan.yuksell@hotmail.com

The following two tabs change content below.

Adnan Şerif Yüksel

Faal Enerji Dergisi Kurucusu

Latest posts by Adnan Şerif Yüksel (see all)